Моделювання роботи цифрової комутаційної станції EWSD для спеціалізованого безперервного виробництва

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Григоров, М. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт роботи – процес функціонування станції EWSD. Предмет дослідження – комунікаційна станція EWSD фірми Сіменс. Мета магістерської атестаційної роботи – створення комплексу програмних засобів моделювання системи послуг зв'язку, що реалізуються станцією. Методи дослідження – методи імітаційного моделювання, моделювання випадкових процесів, метод моделювання моделі розподіленої за законом Пуассона, методи систем масового обслуговування. В магістерській роботі було проведено: – аналіз вихідних даних та літератури за темою роботи; – аналіз методів моделювання; – вибір інструмента розробки; – розробка імітаційної моделі системи послуг зв'язку; – моделювання роботи цифрової комутаційної станції. Розглянуто питання з охорони праці на робочому місці. Результати магістерської атестаційної роботи апробовані у 1 фаховій статті студентських наукових робіт.
Опис
Ключові слова
математичне моделювання, послуги зв’язку, методи моделювання, випадкові процеси, системи масового обслуговування
Цитування
Григоров М. С. Моделювання роботи цифрової комутаційної станції EWSD для спеціалізованого безперервного виробництва : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / М. С. Григоров ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки. – Харків, 2019. – 86 с.