Окремі проблеми законодавчого визначення компетенції та правомочності загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Автори
Бойчук, Р. П.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НДІ ПЗІР НАПрН України
Анотація
У статті автор аналізує прогалини чинного законодавства щодо порядку виключення учасника зі складу учасників товариства, який не повністю вніс свій внесок до статутного капіталу товариства, а також який систематично не виконує або неналежно виконує обов’язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, при цьому коли інші учасники в сукупності володіють шістдесятьма або менше відсотками голосів. На основі проведеного дослідження робить висновки та пропонує зміни в чинне законодавство. // In the article, the author analyzes the gaps of current legislation on the procedure for excluding the participant from the membership of the partnership participants who did not fully contribute to the authorized capital of the Company, and which systematically performs or inappropriately performs duties, or impedes its actions to achieve the objectives of the Society. when other participants in a totality have sixty or less percentage of votes. On the basis of the study draws conclusions and offers changes in the current legislation.
Опис
Ключові слова
товариство з обмеженою відповідальністю, порядок скликання загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю, виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю, limited liability company, procedure for convening a general meeting of participants in a limited liability company, excluding a participant from a limited liability company
Цитування
Бойчук Р. П. Окремі проблеми законодавчого визначення компетенції та правомочності загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю / Р. П. Бойчук // Право та інноваційне суспільство. – 2013. – №1(1). – С. 107-124.