Публікація:
Теплофізичні методи контролю геометричних розмірів та контролю дефектів діелектричних матеріалів

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єктом дослідження являються теплофізичні методи контролю геометричних розмірів та контролю дефектів діелектричних матеріалів. Метою роботи є розробка моделі для теплофізичних методів контролю геометричних розмірів та контролю дефектів діелектричних матеріалів. В результаті було проведено аналіз видів, типів та характеристик матеріалів які застосовуються у процессі друку. Все це говорить про важливість аналізу теплових процесів, що протікають в рухомому діелектричному дроті. Одним з методів вирішення цього завдання є застосування методу, заснованого на перетворенні Лапласа. Отримані результати при застосуванні даного методу можуть бути застосовані для щодо поліпшення якості друку. Розглянуті питання аналізу впливу параметрів 3D-друку на якість друку виробів, тобто технічне обслуговування є основним і вирішальним профілактичним заходом, необхідним для забезпечення надійної роботи 3D-принтера. Також розглянуті питання теплових методів контролю параметрів ABS ниток, їх фізичні основа і елементна база даного контролю. Проведений огляд та аналіз матеріалів, призначених для друку.

Опис

Ключові слова

друк, принтер, метод, контроль, діелектричні матеріали, параметри, abs нитки

Бібліографічний опис

Лобода С. В. Теплофізичні методи контролю геометричних розмірів та контролю дефектів діелектричних матеріалів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка / С. В. Лобода ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Проектування та експлуатації електронних апаратів. – Харків, 2019. – 63 с.

DOI