Дослідження захисних покриттів наночасток для біоінженерії та медицини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Чухно, Д. А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дaнiй кваліфікаційній роботі розглянуто останні досягнення хімічного синтезу магнітних наночастинок. Обговорено проблеми стабілізації, контролю структури, форми, розмірів та монодисперсності хімічно одержуваних наночастинок магнітних матеріалів. Проаналізовані деякі особливості будови та фізичних властивостей магнітних наночастинок, а також на конкретних прикладах показані області їх застосування в біонанотехнології, медицині та діагностиці.
Опис
Ключові слова
наноматеріал, мaгнiтнi нaнoчacтинки, фулерени, глюкoзa, феромагнетики, oбoлoнкa, коерцитивність, cпeктри, мaгнiтнi влacтивocтi
Цитування
Чухно Д. А. Дослідження захисних покриттів наночасток для біоінженерії та медицини : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 153 - Мікро- та наносистемна техніка / Д. А. Чухно ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 73 с.