Публікація:
Розробка та дослідження методу прогнозування за допомогою апарату часових рядів

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою даної атестаційної роботи є дослідження та розробка методів прогнозування часових рядів. Об’єктом дослідження є часові ряди та моделі для їх прогнозування. У процесі виконання роботи було використано методи ARMA, ARIMA, SARIMA та Холта-Вінтерса для аналізу та прогнозування. Було досліджено основні складові часового ряду, були розглянуто методи для перевірки даних на стаціонарність та у разі нестаціонарних даних як перетворити їх на стаціонарні. Дані методи було протестовано на трьох різних наборах даних.Результати роботи кожного з методів були порівняні. Прогнози були досліджені на помилки за допомогою методів середнього квадрату помилки розподілу та середньоквадратичного відхилення.Результатом роботи є комп’ютерна програма для роботи з CRM системою, яка дозволяє користувачеві підключатися до CRM системи для отримання даних які будуть спрогнозовані, або самостійно загрузити csv файл та виконати прогнозування.

Опис

Ключові слова

часові ряди, arma, arima, sarima, холт-вінтерс, експоненційне згладжування, авторегресія, критерій акаіке

Бібліографічний опис

Грабовська К. С. Розробка та дослідження методу прогнозування за допомогою апарату часових рядів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / К. С. Грабовська ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Інформатики. – Харків, 2019. – 90 с.

DOI