Квантові точки для використання у електроаналітичних системах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Красносельський, А. O.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Предмет дослідження: використання електроду з нанесеною полімерною плівкою з наночастинок CdSe/ZnS у комплексі електрохемілюменісцентного аналізатора. Мета роботи: продемонструвати правильність гіпотези про можливість електрохемілюмінесценції (ЕХЛ) при використанні електрода з полімерною наноплівкою CdSe/ZnS, а також перевірити можливість використання цього електрода на прикладі сореагенту (трипропіламін), як моделі біогенних амінів. Методи дослідження: підготовка та налаштування обладнання, приготування фосфатного буферного розчину, нанесення тонких плівок CdSe/ZnS та проведення дослідження електрохемілюменісценції. Результати дослідження: було показано, що електроди з нанесеними тонкими плівками, які містили квантові точки CdSe/ZnS, можна використовувати для ЕХЛ-аналізу та було доведено, на прикладі співреагента трипропіламіна, їх здатність детектувати біогенні аміни.
Опис
Ключові слова
квантові точки, селенід кадмію, наноматеріали, електрохемілюменісценція
Цитування
Красносельський А. O. Квантові точки для використання у електроаналітичних системах : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 153 - Мікро- та наносистемна техніка / А. O. Красносельський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 51 с.