Модель оцінки ефективності рекламної діяльності підприємства в умовах сучасного інформаційного простору

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Мазура, А. Ю.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто теоретичні аспекти оцінки ефективності рекламної діяльності підприємства. Розкрито теоретичні засади оцінки комунікативної та економічної ефективності рекламної діяльності підприємства. Наведено характеристику економічної та комунікативної оцінки рекламної кампанії. Проаналізовано сучасні підходи до оцінки ефективності рекламної діяльності підприємства. Проаналізовано діяльність, місце організації на ринку ТОВ КМ «ТЕХНО ХАРКІВ». Виявлено актуальні моделі оцінки ефективності рекламних кампаній для досліджуваного підприємства. Визначено роль реклами та її значущість у досліджуваному підприємстві. Запропоновано методику оцінки ефективності рекламної діяльності для ТОВ КМ «ТЕХНО ХАРКІВ». Практична значущість отриманих результатів полягає у тому, що запропоновані практичні рекомендації можуть бути використані ІТ-підприємствами для оцінки економічної ефективності їх рекламної діяльності.
Опис
Ключові слова
ефективність, реклама, рекламна кампанія, рівень модель
Цитування
Мазура А. Ю. Модель оцінки ефективності рекламної діяльності підприємства в умовах сучасного інформаційного простору : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 073 Менеджмент / А. Ю. Мазура ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 104 с.