Публікація:
Автоматизація дозування рідин в автоматизованій камері для хімічної обробки деталей отриманих за допомогою 3D друку

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Мета роботи – автоматизувати процесс дозування рідин в автоматизованій камері для хімічної обробки деталей отриманих за допомогою 3D друку. Об’єкт дослідження – процес хімічної постобробки пластику. Предмет дослідження – автоматизована камера для хімічної постобробки деталей. Методи дослідження – методи групування, кореляційний аналіз, ряди динаміки, методи емпіричного дослідження, спостереження, порівняння, експеримент, прогнозування, метод функціонально-вартісного аналізу. Проаналізовано методи дозування рідин. Розроблено постановку задачі дослідження. Розроблено стратегію проведення експериментального дослідження. Проведено модернізацію приладу. Розроблено схему підключення електронних компонентів та алгоритм роботи макету. Розроблено схему виконання експерименту. Проведено експериментальні досліди обробки деталей. Розглянуто питaння охoрoни прaці. Розроблено програму для роботи макету.

Опис

Ключові слова

ПОСТОБРОБКА ПЛАСТМАС, МЕТОДИ ДОЗУВАННЯ РІДИН, ПРИСТРІЙ ХІМІЧНОЇ ПОСТОБРОБКИ, ПРИНЦИПОВА СХЕМА, ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ, НАПИСАННЯ ПРОГРАМИ

Бібліографічний опис

Журавель І. В. Автоматизація дозування рідин в автоматизованій камері для хімічної обробки деталей отриманих за допомогою 3D друку : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології / І. В. Журавель ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки – Харків, 2022. – 98 с.

DOI