Розробка та дослідження нейромережевого методу ідентифікації номерних знаків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Нікітіна, Г. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є розробка програмного застосунку, що базується на згортковій нейронній мережі та дозволяє розпізнавати номерні знаки автомобіля на зображеннях. Об’єктом дослідження є нейромережеві методи, що можуть бути використані для розпізнання об’єктів на зображенні, зокрема автомобільних номерних знаків. Робота присвячена вирішенню завдання розпізнавання зображень та ідентифікації автомобільних номерних знаків для подальшого їх застосування у різних сферах. Був проведений аналіз та обґрунтування отриманих результатів, а також був зроблений висновок щодо доцільності використання даної системи. У результаті атестаційної роботи було розроблено систему для пошуку номерних знаків на зображенні та детектування типу пересувного засобу. Був здійснений огляд, розбір та аналіз існуючих нейромережевих методів для розпізнання тексту на зображеннях.
Опис
Ключові слова
розпізнавання зображень, нормалізація зображень, сегментація зображень, методи розпізнавання, нейронна мережа, згорткова нейронна мережа
Цитування
Нікітіна Г. О. Розробка та дослідження нейромережевого методу ідентифікації номерних знаків : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / Г. О. Нікітіна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Інформатики. – Харків, 2019. – 69 с.