Публікація:
Аналіз електромагнітних впливів на інформаційні системи і мережі

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

ХНУРЕ

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Наведено загальну інформацію про електромагнітну сумісність, класифікацію та види завад в апаратурі. Описано джерела завад, методи та засоби їх вимірювання, наведено опис електромагнітних завад в апаратурі спеціального призначення та напрямки зменшення їх впливу.

Опис

Ключові слова

електромагнітна сумісність, електромагнітна завада, вимірювання, випромінювання, класифікація

Бібліографічний опис

Ємцов Н. П. Аналіз електромагнітних впливів на інформаційні системи і мережі : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка / Н. П. Ємцов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; кафедра Мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв. – Харків, 2020. – 51 с.

DOI