Аналіз електромагнітних впливів на інформаційні системи і мережі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Емцов, Н. П.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУРЕ
Анотація
Наведено загальну інформацію про електромагнітну сумісність, класифікацію та види завад в апаратурі. Описано джерела завад, методи та засоби їх вимірювання, наведено опис електромагнітних завад в апаратурі спеціального призначення та напрямки зменшення їх впливу.
Опис
Ключові слова
електромагнітна сумісність, електромагнітна завада, вимірювання, випромінювання, класифікація
Цитування
Ємцов Н. П. Аналіз електромагнітних впливів на інформаційні системи і мережі : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка / Н. П. Ємцов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; кафедра Мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв. – Харків, 2020. – 51 с.