Розсіювання Гаусівського пучка на решітці з нанодротів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Гаврилюк, М. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі розглянуто падіння Гаусівського хвильового пучка на періодичну структуру, що сформовано з паралельних нонодротів. Створено розрахунковий проект в пакеті електромагнітного моделювання COMSOL, що використовує метод скінченних елементів. Отримано розподіли поля хвильового пучка для різних значень параметрів решітки та випромінювання
Опис
Ключові слова
гаусівський пучок, наноструктури, нанодроти, решітка з нанодротів, перетяжка пучка, розсіювання, хвильове рівняння
Цитування
Гаврилюк М. В. Розсіювання Гаусівського пучка на решітці з нанодротів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / М. В. Гаврилюк ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; кафедра Фізичних основ електронної техніки. – Харків, 2020. – 50 с.