Дослідження п’єзоелектричного перетворювача механічної енергії в електричну

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Богун, А. Б.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження – механізм перетворення механічної енергії в електричну на основі прямого п’єзоефекту. Предмет дослідження – п’єзоелектричний перетворювач. Мета роботи – дослідження механізмів та особливостей п’єзоелектричного перетворювача механічної енергії в електричну. У ході виконання магістерської атестаційної роботи було проведено дослідження п’єзоелектричного перетворювача механічної енергії в електричну. Проаналізовано існуючі типи п’єзогенераторів та їх особливості. Складено структурно-функціональну схему перетворення механічної енергії в електричну. Проведено моделювання за результатами якого було визначено, що в режимі холостого ходу на частоті приблизно 50 Гц резонанс та вихідна напруга під дією зовнішніх сил на досягає значення найбільшої напруги теоретично може наближатися до 16 В. Дослідження можуть бути корисними для спеціалістів в області альтернативної енергетики для живлення малопотужних радіоелектронних пристроїв в системах інтелектуальних пристроїв мікросистемної техніки.
Опис
Ключові слова
п’єзоелектрика, енергія, перетворювач, електрична енергія, механічна енергія, comsol multiphysics, заряд, п’єзоефект
Цитування
Богун А. Б. Дослідження п’єзоелектричного перетворювача механічної енергії в електричну : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка / А. Б. Богун ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки. – Харків, 2019. – 64 с.