Розробка методу прийняття рішень для управління мобільним роботом в невизначеному середовищі

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Шпітальний, Д. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження – процес управління мобільним роботом. Предмет дослідження – метод прийняття рішень для управління мобільним роботом в невизначеному середовищі. Мета магістерської атестаційної роботи – розробка методу прийняття рішень для управління мобільним роботом в невизначеному середовищі. Методи дослідження – методи прийняття рішень неінформованого пошуку, метод алгоритму руху мобільного робота, теорія автоматичного управління. У магістерській атестаційній роботі досліджено існуючи методи прийняття рішень неінформованого пошуку, розглянуті мобільні роботи з маніпулятором. Створено невизначену середу. Розглянуто принципи управління роботом. Створено модифікований пошук в глибину та хвильової алгоритм, за яким будується траєкторія руху робота. Розроблено програмне забезпечення для переміщення вантажу з одного місця на інше. Були проаналізовані питання та виконані розрахунки, пов'язані з охороною праці.
Опис
Ключові слова
мобільний робот, манипулятор, система управління, невизначене середовище, прийняття рішення, траєкторія руху, програмне забезпечення
Цитування
Шпітальний Д. М. Розробка методу прийняття рішень для управління мобільним роботом в невизначеному середовищі : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / О. В. Шпітальний ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки. – Харків, 2019. – 74 с.