За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Розробка методу автоматизації проектування змішаних промислових комп'ютерних мереж

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – процес проектування комп’ютерних мереж. Предмет дослідження – технології проектування комп’ютерних мереж. Мета магістерської атестаційної роботи – розробка методу автоматизації проектування промислових комп’ютерних мереж. Методи дослідження – метод кінцевих елементів, дисперсійний аналіз, методи ідентифікації, многофакторний експеримент. У магістерської атестаційній роботі досліджено методи та технології побудови комп’ютерних мереж, проаналізовано елементи Industry 4.0, проаналізовані сучасні методи побудови комп’ютерних мереж, досліджено системи автоматичного проектування комп’ютерних мереж, виявлені їх недоліки. На основанні існуючих методів проектування комп’ютерних мереж проведені розрахунки та виявлені основні фактори, які враховують ці методи, розроблено метод, що враховує всі основні фактори для побудови мережі. Розроблено програмне забезбечення з використанням розробленного методу, проведено експериметнатльне дослідження, для підтвердження роботоздатності методу на базі підприємства. Для визначення основних шкідливий виробничий факторів в робочій зоні виконали необхідні розрахунки в розділі охорони праці. Результати магістерської атестаційної роботи апробовані у 1-й статті у збірнику наукових студентських статей ADED 2019-2.

Опис

Ключові слова

комп’ютерна мережа, мережеве обаднання, математичний метод, моделювання, фізична модель, математична модель

Бібліографічний опис

Тарантін А. О. Розробка методу автоматизації проектування змішаних промислових комп'ютерних мереж : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / А. О. Тарантін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки. – Харків, 2019. – 90 с.

DOI