Розробка методу автоматизації проектування змішаних промислових комп'ютерних мереж

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Тарантін, А. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження – процес проектування комп’ютерних мереж. Предмет дослідження – технології проектування комп’ютерних мереж. Мета магістерської атестаційної роботи – розробка методу автоматизації проектування промислових комп’ютерних мереж. Методи дослідження – метод кінцевих елементів, дисперсійний аналіз, методи ідентифікації, многофакторний експеримент. У магістерської атестаційній роботі досліджено методи та технології побудови комп’ютерних мереж, проаналізовано елементи Industry 4.0, проаналізовані сучасні методи побудови комп’ютерних мереж, досліджено системи автоматичного проектування комп’ютерних мереж, виявлені їх недоліки. На основанні існуючих методів проектування комп’ютерних мереж проведені розрахунки та виявлені основні фактори, які враховують ці методи, розроблено метод, що враховує всі основні фактори для побудови мережі. Розроблено програмне забезбечення з використанням розробленного методу, проведено експериметнатльне дослідження, для підтвердження роботоздатності методу на базі підприємства. Для визначення основних шкідливий виробничий факторів в робочій зоні виконали необхідні розрахунки в розділі охорони праці. Результати магістерської атестаційної роботи апробовані у 1-й статті у збірнику наукових студентських статей ADED 2019-2.
Опис
Ключові слова
комп’ютерна мережа, мережеве обаднання, математичний метод, моделювання, фізична модель, математична модель
Цитування
Тарантін А. О. Розробка методу автоматизації проектування змішаних промислових комп'ютерних мереж : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / А. О. Тарантін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки. – Харків, 2019. – 90 с.