Публікація:
Дослідження методів попередньої обробки даних у сілськогосподарських інформаційних системах

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У роботі виконано огляд методів попередньої обробки даних у сільськогосподарських інформаційних системах для побудови моделей процесів аграрних робіт. Проведено аналіз особливостей сільськогосподарських інформаційних систем. На підставі проведеного аналізу запропоновано удосконалення метод попередньої обробки вхідних даних для вирішення задачі інтелектуального аналізу при переході до процесного управління в сільськогосподарських системах, який зумовлює підвищення якості побудови процесних моделей на неструктурованих даних.

Опис

Ключові слова

методи попердньої обробки данних, інформаційні системи сільського господарства, функціональне управління, процесне управління, журнал подій, конвертація вхідних данних

Бібліографічний опис

Орлов В. Г. Дослідження методів попередньої обробки даних у сілськогосподарських інформаційних системах : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 - Комп’ютернi науки / В. Г. Орлов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 73 с.

DOI