Публікація:
Застосування напівпровідникових детекторів на основі кристалів CdZnTe в системах медичної діагностики

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2021

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Розглянуто проблеми медичної радіології та вимірювання доз іонізуючого випромінювання, що отримують пацієнти та обслуговуючий медичний персонал під час процедур радіаційної діагностики та терапії. Описано принципи роботи та будову напівпровідникових детекторів іонізуючого випромінювання. Серед таких детекторів одними з найбільш ефективних та перспективних є датчики на основі телуриду кадмію і цинку (CdZnTe). Вони, зокрема, не потребують охолодження до кріогенних температур. Детально розглянуто вплив включень телуру на ефективність детекторів на основі телуриду кадмію-цинку, наведено графіки розподілу концентрацій включень в зразках кристалу, визначено час життя електронів в кристалі CdZnTe з типовою концентрацією включень телуру

Опис

Ключові слова

іонізуюче випромінювання, медична радіологія, детектор випромінювання, напівпровідниковий детектор, телурид кадмію і цинку, фізичні характеристики, телур

Бібліографічний опис

Виплавін І. Л. Застосування напівпровідникових детекторів на основі кристалів CdZnTe в системах медичної діагностики : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 153 - Мікро- та наносистемна техніка / І. Л. Виплавін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 67 с.

DOI