Публікація:
Агентна модель IoT-системи

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2021

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У магістерській науковій роботі вирішено актуальну проблему створення агентської моделі IoT-системи, яка дозволяє проектувати агентів, здатних існувати та узгоджено взаємодіяти в складних системах та знаходити місцерозташування для своєчасного надання послуг. Об'єктом дослідження процеси побудови агентно-орієтованнних систем. Предметом дослідження: моделі та методи надання послуг в IoT-системах. Метою кваліфікаційної роботи є розробка агентської моделі IoT-системи, яка динамічно знаходить місцерозташування при наданні спеціалізованх послуг. Виконано системний аналіз існуючих технологій та систем. Імітаційне моделюванні показало доцільність використання запровпонованних підходів

Опис

Ключові слова

агентна система, IoT-речей, модель IoT-системи, сервіс-орієнтовані системи, надання послуг

Бібліографічний опис

Педан М. С. Агентна модель IoT-системи : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія / М. С. Педан ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 90 с.

DOI