Дослідження механізмів адаптації безпроводових WiMAX каналів для підвищення захищенності радіосистем передачі мультимедійної інформації

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Барановський, А. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об'єкт дослідження - методи адаптації безпровідних каналів WiMAX мережі для підвищення захищеності передачі мультимедійних даних. Предмет дослідження - властивості схеми адаптаційного механізму для знаходження оптимальних шляхів адаптації фізичного каналу передачі мультимедійних даних в мережі WiMAX. У роботі в пакеті MATLAB змодельована математична модель системи радіодоступу і досліджена на предмет знаходження оптимальних шляхів адаптації фізичного каналу передачі мультимедійних даних в мережі WiMAX. Результати роботи можуть бути застосовані як в подальшому теоретичному дослідженні, так і на практиці, при розгортанні мереж доступу WiMAX
Опис
Ключові слова
канал зв'язку, безпека, адаптація, matlab, wimax, завада
Цитування
Барановський А. С. Дослідження механізмів адаптації безпроводових WiMAX каналів для підвищення захищенності радіосистем передачі мультимедійної інформації : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 Кібербезпека / А. С. Барановський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 95 с.