Публікація:
Автоматизація ТП гнучких структур у виробах електронної техніки

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт дослідження – поліамідна гнучка друкована плата. Предмет дослідження – проблеми, що пов'язані з експлуатацією електронних структур, а також проблеми, пов’язані зі створенням складної електронної техніки, якщо для компоновки електронних деталей бажана деформація або наявність гнучких властивостей у компонентів. Метою даної роботи є моделювання фізичних впливів на гнучку друковану плату та виявлення найбільш оптимальних параметрів матеріалів для виготовлення гнучких друкованих плат. Проведено дослідження міцності гнучкої друкованої плати. Показано вплив фізичних та механічних умов на напружено-деформований стан. Наведено результати моделювання та інженерного аналізу гнучкої друкованої плати при механічному впливі, встановлені найбільш суттєві критерії міцності. Встановлено залежність допустимого значення напруги матеріалу від товщини провідників та товщини друкованої плати. Наукова новизна роботи – на основі змодельованого впливу показані масштаби впливу на друковані плати від згинів при різних товщинах діелектричного шару. Змодельована друкована плата доводить, що електронні вироби з поліаміду мають підвищену надійність та стійкість до фізично-механічних впливів.

Опис

Ключові слова

гнучка друкована плата, моделювання, поліамідні комунікаційні структури, поліамід

Бібліографічний опис

Наливкін О. Д. Автоматизація ТП гнучких структур у виробах електронної техніки : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / О. Д. Наливкін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 72 с.

DOI