Нейромережева кластеризація даних на основі нейронних мереж прямого поширення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Глюза, А. П.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Тема роботи: Нейромережева кластеризація даних на основі нейронних мереж прямого поширення. Мета роботи: дослідження методів нейромережевої кластеризації даних на основі нейронних мереж прямого поширення. Предмет дослідження – нейронна мережа для кластеризації даних. Об’єкт дослідження – процес кластеризації даних із застосуванням нейронних мереж. Методи дослідження: системний аналіз, порівняння, експеримент. В роботі розглянуто можливість кластеризації даних на основі нейронних мереж прямого поширення. Розглянуто основні задачі нейромережевої кластеризації. Визначено основні типи нейронних мереж та алгоритми їх навчання. Наведено результати експериментальних досліджень кластеризації даних за допомогою нейронної мережі прямого поширення. Доведено ефективність застосування нейронних мереж прямого поширення для задач кластеризації. Новизна роботи полягає у вдосконаленні алгоритмів кластеризації даних за допомогою нейронних мереж. Практична значимість отриманих результатів полягає у можливості використання розробленої нейронної мережі для кластеризації
Опис
Ключові слова
інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, нейронна мережа, менеджер, штучний інтелект
Цитування
Глюза А. П. Нейромережева кластеризація даних на основі нейронних мереж прямого поширення : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія / А. П. Глюза ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 76 с.