Публікація:
Аналiз впливу завад на прийом шумоподiбного сигналу шляхом математичного моделювання

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Объект исследования – влияние помех и параметров системы приема ШПС на помехоустойчивость с помощью моделирования. Цель работы – разработать модель, пригодную для проведения исследова-ния помехоустойчивости системы приема ШПС; провести моделирование для случая узкополосной помехи. Методы решений – аналитический обзор, компьютерное моделирование. Результаты работы могут иметь практическую ценность для лучшего пони-мания влияния помех на систему приема ШПС, что позволит улучшить как суще-ствующие системы, использующие ШПС, так и средства их подавления

Опис

Ключові слова

шумоподобный сигнал, системы передачи информации, прием сигналов в условиях помех

Бібліографічний опис

Чередніченко О. Р. Аналiз впливу завад на прийом шумоподiбного сигналу шляхом математичного моделювання : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / О. Р. Чередніченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 76 с.

DOI