Система для пульмофонографічних досліджень захворювань

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Автори
В'юнник, О. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Анотація
Дисертація містить теоретичні та експериментальні дослідження, спрямовані на розробку системи для пульмофонографічних досліджень легенів і розширення можливостей методу пульмофонографії в діагностиці та контролі лікування легеневих патологій. Удосконалено метод ПФГ за рахунок використання для аналізу всіх складових пульмофонограми, що дозволило проводити диференційну діагностку легеневих патологій. Запропоновано спосіб аналізу пульмофонограм з використанням дискримінантних функцій, який відрізняється тим, що інформативними показниками виступають амплітуди максимумів гармонік спектру ПФГ у відповідних піддіапазонах, що дозволяє проводити диференціальну діагностику станів легеневої тканини і плевральної порожнини. На підставі проведених досліджень обґрунтовано медико-технічні вимоги до системи для пульмофонографічних досліджень легенів. Dissertation includes the theoretical and experimental researches directed for development of the system for pulmophonographic researches of human lungs and expansion of possibilities of method of pulmophonography in diagnostics and control of medical treatment of pulmonary pathologies. The method of pulmophonography due to the use for the analysis of all parts of pulmophonograms that allows exposing different pulmonary pathologies is improved. The offered method of analysis of pulmophonograms with the use of discriminate functions differs to known that information indexes are amplitudes of spectrum harmonics maxima of pulmophonograms in proper subranges. That allows conducting differential diagnostics of the states of pulmonary parenchyma and pleura cavity. Medical and technical requirements for the system for pulmophonographic researches of human lungs on the basis of the conducted researches were developed.
Опис
Ключові слова
пульмофонографічне дослідження, легені людини, гемоторакс, ателектаз, обструкція бронхів, акустичний тракт, електрична модель легень, спектральний аналіз, дискримінантний аналіз, вейвлетний аналіз, pulmophonographic research, human lungs, hemathorax, atelectasis, bronchial obstruction, acoustic tract, electric model of human lungs, spectral analysis, discriminate analysis, wavelet analysis
Цитування
В'юнник О. В. Система для пульмофонографічних досліджень захворювань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 – "Біологічні та медичні прилади і системи" / О. В. В'юнник ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2010. – 25 с.
Колекції