Публікація:
Дослідження багатокритеріального підходу до вибору параметрів елементів інфокомунікаційної мережі

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У роботі розгянуті особливості оптимізаційних задач в телекомунікаціях. За допомогою Е-моделі було отримано залежності якості передачі голосового трафіку від таких параметрів телекомунікаційної мережі, як ймовірність відкидання пакету та абсолютної затримки. З використанням методу багатокритеріальної оптимізації проведено вибір кодека. Застосування алгоритму багатокошляхової маршрутизації дозволяє визначити оптимальне число незалежних найкоротших шляхів, що дає можливість оптимізувати використання ресурсів в проектованих мережах зв’язку.

Опис

Ключові слова

r-фактор, проектування мережі, якість обслуговування, кодек, метод кодування, багатокритеріальна оптимізація, пропускна здатність, найкоротший шлях

Бібліографічний опис

Бухаров О. С. Дослідження багатокритеріального підходу до вибору параметрів елементів інфокомунікаційної мережі : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка / О. С. Бухаров ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 71 с.

DOI