Публікація:
Цифровий апарат с розширеними функціональними можливостями для терапії синусоїдальними модульованими струмами

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2010

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Дисертація присвячена питанням розгляду принципів побудови апаратів для терапії CMC із розширеними функціональними можливостями та підвищеною точністю дозування параметрів впливу. Проведено аналіз технічного забезпечення ампліпульстерапії та їх експериментальні дослідження. Розроблено відносний критерій оцінки якості апаратів. Визначено принципи побудови сучасного вітчизняного електротерапевтичного апарата. Розроблено математичні моделі генераторів CMC і проведені дослідження впливу на їхні вихідні сигнали різних збурюючих факторів. Розроблено схеми цифрових генераторів CMC та проведені їх дослідження. Запропоновані принципи цифрового формування CMC використані при розробці багатофункціонального електротерапевтичного апарата «АНЕТ-50 М», серійне виробництво якого на цей час освоєне фірмою «Радмір» ДП AT «НДІРВ» (м. Харків). Диссертация посвящена вопросам рассмотрения принципов построения аппаратов для терапии синусоидальными модулированными токами (СМТ) с расширенными функциональными возможностями и повышенной точностью дозирования параметров воздействия. Рассмотрены основные принципы амплипульстерапии - метода воздействия СМТ с лечебной целью. Определены те параметры СМТ, которые влияют на специфику терапевтического эффекта. Проведен анализ технического обеспечения амплипульстерапии и разработан относительный критерий оценки качества, который был использован в процессе сопоставительного анализа аппаратов для проведения терапии СМТ. The thesis is concerned with studying principles of construction of Sinusoidal Modulated Current (SMC) therapy apparatus with extended functionality and enhanced precision of influencing variable measuring. Analysis of amplipulse therapy equipment support has been performed and relative evaluation criterion of pparatuses quality has been designed. Their experimental research has been conducted. Principles of a state-of-the-art home electrotherapeutic apparatus construction have 23been defined. Mathematical models of SMC generators have been developed, and research of various exciting factor influence on their output signals has been conducted. Digital SMC generator circuits have been designed and their researches have been conducted. The proposed principles of digital SMC formation have been applied for development of a multifunctional electrotherapeutic apparatus «ANET-50 М», serial production of which is currently mastered by RADMIR company o f the State Enterprise Joint Stock Company NIIRI (Kharkiv)

Опис

Ключові слова

ампліпульстерапія, синусоїдальні модульовані струми, ампліпульстерапія, генератор гармонійного сигналу, цифровий генератор, мікроконтролер, електротерапевтичний апарат, amplipulse therapy, sinusoidal modulated current, amplitudemodulated signal, harmonic signal generator, microcontroller

Бібліографічний опис

Верещак, В. О. Цифровий апарат с розширеними функціональними можливостями для терапії синусоїдальними модульованими струмами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи" / В. О. Верещак ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 24 с.

DOI

Колекції