Дипломатичні переговори в умовах цифрової глобалізації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Липнік, В. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НДІ ПЗІР НАПрН Україн
Анотація
В роботі розглянуто вплив інформаційних технологій на дипломатичні переговори. У статті проаналізовано становлення дипломатичних переговорів протягом історії, їх роль у вирішенні міжнародних конфліктів. Розкрито поняття та значення міжнародного протоколу. Досліджено природу дипломатичних переговорів та їх функції. Проаналізовано механізм дипломатичних переговорів у вирішенні політичних конфліктів. Також розглянуто як цифрові технології впроваджено в роботу дипломатичних представництв і, безпосередньо, під час переговорів. // The influence of information technologies on diplomatic negotiations is considered in the work. The article analyzes the formation of diplomatic negotiations during history, their role in solving international conflicts. The concept and importance of the international protocol is revealed. The nature of diplomatic negotiations and their functions is investigated. The mechanism of diplomatic negotiations in solving political conflicts is analyzed. Also considered as digital technology introduced into the work of diplomatic missions and, directly, during negotiations.
Опис
Ключові слова
дипломатичні переговори, дипломатичний протокол, інформаційні технології, diplomatic negotiations, diplomatic protocol, information technologies
Цитування
Липнік В. С. Дипломатичні переговори в умовах цифрової глобалізації / В. С. Липнік // Актуальні проблеми господарської діяльності в умовах розбудови економіки Індустрії 4.0, 21 травня 2021 року. – Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021. – С. 86-91