Інтеграція електронних ресурсів бібліотек: проблеми та шляхи розв’язання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Автори
Влащенко, Л. Г.
Грищенко, Т. Б.
Карпухін, О. В.
Нікітенко, О. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків
Анотація
Сумісне створення електронних бібліотек — розподілених Iнформаційних систем, які дозволяють надійно зберігати та ефективно використовувати різноманітні колекції електронних документів, доступні у зручному для кінцевого користувача вигляді через глобальні мережі передачі даних дозволить на якісно новому рівні організувати процеси виробництва, зберігання та розповсюдження інформації, забезпечити можливість миттєвого віддаленого доступу до інформації по каналах мережі, незалежно від часу та місця знаходження користувача; легке тиражування інформації в необмеженій кількості копій; можливість звернення безпосередньо до інформації, а не посилання на документи, де вона зберігається; можливість паралельного використання різноманітних пошукових механізмів та засобів доступу до гетерогенних банків даних тощо.
Опис
Ключові слова
єдиний бібліотечно-інформаційний простір, єдиний стандарт обміну інформації, інформаційний ресурс-сервер, Z39.50
Цитування
Інтеграція електронних ресурсів бібліотек: проблеми та шляхи розв’язання / Л. Г. Влащенко та інші // Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі : матеріали XY всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 11 жовтня 2012 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад. Н. І. Капустіна]. – Харків, 2013. – С. 116-122.