За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Інтеграція електронних ресурсів бібліотек: проблеми та шляхи розв’язання

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2013

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Харків

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Сумісне створення електронних бібліотек — розподілених Iнформаційних систем, які дозволяють надійно зберігати та ефективно використовувати різноманітні колекції електронних документів, доступні у зручному для кінцевого користувача вигляді через глобальні мережі передачі даних дозволить на якісно новому рівні організувати процеси виробництва, зберігання та розповсюдження інформації, забезпечити можливість миттєвого віддаленого доступу до інформації по каналах мережі, незалежно від часу та місця знаходження користувача; легке тиражування інформації в необмеженій кількості копій; можливість звернення безпосередньо до інформації, а не посилання на документи, де вона зберігається; можливість паралельного використання різноманітних пошукових механізмів та засобів доступу до гетерогенних банків даних тощо.

Опис

Ключові слова

єдиний бібліотечно-інформаційний простір, єдиний стандарт обміну інформації, інформаційний ресурс-сервер, Z39.50

Бібліографічний опис

Інтеграція електронних ресурсів бібліотек: проблеми та шляхи розв’язання / Л. Г. Влащенко та інші // Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі : матеріали XY всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 11 жовтня 2012 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад. Н. І. Капустіна]. – Харків, 2013. – С. 116-122.

DOI