Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1187
Title: Інтеграція електронних ресурсів бібліотек: проблеми та шляхи розв’язання
Authors: Влащенко, Л. Г.
Грищенко, Т. Б.
Карпухін, О. В.
Нікітенко, О. М.
Keywords: єдиний бібліотечно-інформаційний простір
єдиний стандарт обміну інформації
інформаційний ресурс-сервер
Z39.50
Issue Date: 2013
Publisher: Харків
Citation: Інтеграція електронних ресурсів бібліотек: проблеми та шляхи розв’язання / Л. Г. Влащенко та інші // Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі : матеріали XY всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 11 жовтня 2012 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад. Н. І. Капустіна]. – Харків, 2013. – С. 116-122.
Abstract: Сумісне створення електронних бібліотек — розподілених Iнформаційних систем, які дозволяють надійно зберігати та ефективно використовувати різноманітні колекції електронних документів, доступні у зручному для кінцевого користувача вигляді через глобальні мережі передачі даних дозволить на якісно новому рівні організувати процеси виробництва, зберігання та розповсюдження інформації, забезпечити можливість миттєвого віддаленого доступу до інформації по каналах мережі, незалежно від часу та місця знаходження користувача; легке тиражування інформації в необмеженій кількості копій; можливість звернення безпосередньо до інформації, а не посилання на документи, де вона зберігається; можливість паралельного використання різноманітних пошукових механізмів та засобів доступу до гетерогенних банків даних тощо.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1187
Appears in Collections:Доклади та презентації наукової бібліотеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Влщенко Грищенко.pdf120.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.