Ресурси розвитку інноваційного середовища України: гроші & люди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Родченко, В. І.
Прус, Ю. І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НДІ ПЗІР НАПрН України
Анотація
В умовах посилення процесів глобалізації та міжнародної конкуренції ключовим пріоритетом державної політики стає забезпечення сталого розвитку економіки України шляхом активізації інноваційної діяльності. Виконання даного завдання можливе за умови реалізації інноваційної моделі розвитку економіки, яка передбачає системне та послідовне впровадження сучасних досягнень наукової і науково-технічної діяльності, застосування передових організаційноуправлінських та виробничих систем для створення й реалізації на національних ринках наукоємних інновацій із використанням високих технологій у відповідних конкурентних середовищах
Опис
Ключові слова
Зростання ВВП, Технонаука України
Цитування
Родченко В. І. Ресурси розвитку інноваційного середовища України: гроші & люди / В. І. Родченко, Ю. І. Прус // Правова наука та інноваційна діяльність в умовах євроінтеграційних процесів : зб. матеріалів круглого столу, 8 червня 2018 р. – Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2018. – С. 118-123.