Концептуалізація попередження та протидії непотифічній практиці в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Гладкий, В. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Юрінком Інтер
Анотація
У статті вперше детально проаналізовано та узагальнено питання правового регулювання попередження та протидії непотифічній практиці, як об'єкивного вияву непотизму, що є окремим видом фаворитизму. Наукова новизна також виявляється в низці пропозицій, котрі стосуються вдосконалення чинного законодавста України про запобігання корупції у частині норм, якими врегульовується попередження та протидія непотифічній практиці.
Опис
Ключові слова
викривач, corruption, корупція, прийнятність корупції, протидія корупції, противодействие коррупции, коррупция, acceptability of corruption, corruption crime, counteraction to corruption, subject of a corruption crime, subject of crime, price of corruption services, rampant corruption, антикорупційний режим, антикорупційний правовий режим, непотизм, непотифічна практика, конфлікт інтересів, загальне благо, приватні інтереси, публічні інтереси, фаворитизм, кронізм, кумовство, близькі особи, антикорупційне законодавство, вдосконалення законодавства
Цитування
Гладкий, В. В. Концептуалізація попередження та протидії непотифічній практиці в Україні / В. В. Гладкий // Юридична Україна. 2019. № 1–2(193–194).С. 72–75. doi:10.5281/zenodo.3534936