За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Удосконалення методик хвильової діагностики неоднорідного середовища

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт дослідження – система первинної обробки сигналу, що надходить при зондуванні об’єктів різного походження, та формування оптимальних за інформаційними можливостями сигналів для подальшої обробки на ЕОМ. Мета роботи – створення оптимальної структурної схеми первинної обробки сигналу, що надходить при дослідженні природних об’єктів різних видів з систем неруйнівного дистанційного зондування та підготовка оптимальних за інформаційними критеріями сигналів для подальшої обробки на ЕОМ. Метод дослідження – аналітичне та числове моделювання параметрів систем первинної обробки сигналу із застосуванням математичного пакету Mathcad-11 та системи моделювання Workbanch-5.12. Аналітична модель створена на підставі розгляду параметрів сигналів, що виникають при дистанційному неконтактному зондуванні об’єктів різного походження. Розроблена модель сигналу, що надходить при дистанційному зондуванні, отримана оптимальна структурна схема первинної обробки сигналу, проведено моделювання основних її вузлів. У розділі “Охорона праці” проведено аналіз системи “людина – машина - середовище”, виявлені небезпечні фактори і методи їхньої локалізації.

Опис

Ключові слова

аналоговий сигнал, підсилювач, електронне керування, аналого-цифровий перетворювач, фільтр, помножувач сигналів, випромінювач

Бібліографічний опис

Корнійчук В. С. Удосконалення методик хвильової діагностики неоднорідного середовища : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка / В. С. Корнійчук ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Проектування та експлуатації електронних апаратів. – Харків, 2019. – 69 с.

DOI