Публікація:
Адаптивный метод повышения скорости передачи данных систем радиодоступа при действии помех

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2009

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

НТУ "ХПИ"

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Наведено класифікацію адаптивних методів підвищення пропускної спроможності систем радіо доступу при дії завад. Приведено розрахунки впливу завад у каналі передачі даних на швидкість передачі і оптимізацію довжини пакету даних. Показано, що для оптимізації швидкості передачі даних необхідно використовувати адаптивний підхід управління МАС рівня, що передбачує оцінку середи передачі та динамічну зміну параметрів МАС рівня. Adaptive methods classification of increase capacity of radio access systems is resulted at the noise action. The calculations of noise influencing are resulted in a data channel on speed of transmission and optimization of information package length. It is shown that for optimization of data rate it is necessary to take adaptive approach of the МАС level management which foresees the estimation of transmission environment and МАС level parameters dynamic change.

Опис

Ключові слова

информационная сеть, беспроводные сети, обмен данных, радиоканал

Бібліографічний опис

Обод И. И. Адаптивный метод повышения скорости передачи данных систем радиодоступа при действии помех / И. И. Обод, Ю. Салах Альдин // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Техника и электрофизика высоких напряжений. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 39. – С. 135-140.

DOI