Ризик і невизначеність у прийнятті рішень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Мельников, О. Ф.
Рябий, Д. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр»
Анотація
Будь-яка діяльність у галузі управління вимагає прийняття певних рішень, а це, в свою чергу, пов’язане з оцінюванням майбутнього. Таке оцінювання реалізується шляхом максимального врахування невизначеностей та активних дій елементів середовища і завжди є певною мірою ризикованим. Пасивним шляхом є оцінювання ризиків, що дозволяє певним чином покращити стратегію. Але значно ефективнішим є управління ризиками, тобто активна діяльність, що скерована на зменшення впливу випадкових чинників та активних протидій на якість рішення.
Опис
Ключові слова
оцінювання майбутнього, врахування невизначеностей
Цитування
Мельников О. Ф. Ризик і невизначеність у прийнятті рішень / О. Ф. Мельников, Д. В. Рябий // Публічне управління ХХІ століття: синтез науки та практики : зб. тез XIX Міжнар. наук. конгресу, 19 квітня 2019 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. – C. 416–419.