За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Ризик і невизначеність у прийнятті рішень

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр»

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Будь-яка діяльність у галузі управління вимагає прийняття певних рішень, а це, в свою чергу, пов’язане з оцінюванням майбутнього. Таке оцінювання реалізується шляхом максимального врахування невизначеностей та активних дій елементів середовища і завжди є певною мірою ризикованим. Пасивним шляхом є оцінювання ризиків, що дозволяє певним чином покращити стратегію. Але значно ефективнішим є управління ризиками, тобто активна діяльність, що скерована на зменшення впливу випадкових чинників та активних протидій на якість рішення.

Опис

Ключові слова

оцінювання майбутнього, врахування невизначеностей

Бібліографічний опис

Мельников О. Ф. Ризик і невизначеність у прийнятті рішень / О. Ф. Мельников, Д. В. Рябий // Публічне управління ХХІ століття: синтез науки та практики : зб. тез XIX Міжнар. наук. конгресу, 19 квітня 2019 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. – C. 416–419.

DOI