Дослідження ефективності впливу графічного дизайну на сприйняття навчального матеріалу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Корнієць, Н. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті виконання роботи та отриманих експериментальних даних було сформульовано рекомендації щодо дизайну навчальних видань. Результати, що отримані у процесі дослідження, мають практичну значимість, рекомендації можуть бути використаними з метою полегшення та прискорення етапу розробки загальної концепції дизайну макету видання та вибору характеристик верстки.
Опис
Ключові слова
Дизайн, верстка, навчальна література, ефективність сприйняття
Цитування
Корнієць Н. В. Дослідження ефективності впливу графічного дизайну на сприйняття навчального матеріалу : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 186 Видавництво та поліграфія / Н. В. Корнієць ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 70 с.