Радіотехніка, 2021, випуск 204

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУРЕ
Анотація
Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія "Б", технічні та фізико-математичні науки (затверджено наказами МОНУ від 17.03.2020 № 409; від 02.07.2020 № 886; від 24.09.2020 № 1188) за спеціальностями: 171 – Електроніка; 172 – Телеко-мунікації та радіотехніка; 173 – Авіоніка; 125 – Кібербезпека; 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 152 –Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 153 – Мікро- та наносистемна техніка; 163 – Біомедична інженерія; 105 – Прикладна фізика та наноматеріали.
Опис
Ключові слова
радиотехника
Цитування
Радіотехніка : всеукр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 204 / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; редкол.: Лучанінов А. І. (гол. ред.) та ін. – Харків : ХНУРЕ, 2021. – 153 с.
Колекції