Проблема правового регулювання утворення вищого суду з питань інтелектуальної власності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Георгієвський, Ю. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НДІ ПЗІР НАПрН України
Анотація
Наукова робота присвячена дослідженню проблеми правового регулювання утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Автор доходить висновку, що реалізація Указу Президента України «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності» після 01 січня 2018 року є такою, що суперечить Конституції та Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Підсумовано про відсутність правових підстав визнання Вищого суду з питань інтелектуальної власності утвореним відповідно до вимог законодавства через нереалізацію Указу Президента України протягом строку дії його конституційних повноважень щодо утворення судів. З метою приведення у відповідність до чинного законодавства про судоустрій автором як один із варіантів запропоновано для утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності прийняття спеціального закону. // The scientific paper is dedicated to the research of the legal regulation problem of the Supreme Court on intellectual property issues formation. The author concludes that the implementation of the Decree of the President of Ukraine “On the establishment of the Supreme Court on intellectual property issues” after January 1, 2018 is contrary to the Constitution and the Law of Ukraine “On the Judiciary and the Status of Judges”. It is summarized that there are no legal grounds for recognizing the Supreme Court on intellectual property issues as established in accordance with the law due to non-implementation of the Decree of the President of Ukraine during the term of his constitutional powers to establish courts. In order to bring it into line with the current legislation on the judiciary, the author proposed the adoption of a special law as one of the options for the establishment of the Supreme Court on intellectual property issues.
Опис
Ключові слова
інтелектуальна власність, ищий суд з питань інтелектуальної власності, судочинство, Президент України, судовий захист, intellectual property, Supreme Court on intellectual property issues, judicial proceedings, President of Ukraine, judicial protection
Цитування
Георгієвський Ю. В. Проблема правового регулювання утворення вищого суду з питань інтелектуальної власності / Ю. В. Георгієвський // Сучасні проблеми права та інноваційної економіки: зб. наук. праць НДІ ПЗІР НАПрН України №3 за матеріалами інтернет-конференції, 26 березня 2021 року. – Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021. С. 44-51.