Дослідження методів створення рекомендаційних систем для обрання спеціалізації майбутнього навчання на основі нейронних мереж

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Лобода, С. А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета даної атестаційної роботи – дослідження методів створення рекомендаційних систем для обрання спеціалізації майбутнього навчання на основі нейронних мереж. Об’єктом дослідження є рекомендаційна система обрання майбутньої спеціальності у вищому навчальному закладі. Предметом дослідження є методи проектування нейронної мережі обрання майбутньої спеціальності. Методами дослідження є: методи системного аналізу, методи і засоби штучного інтелекту, методи структурного аналізу і проектування, методи моделювання нейронних мереж. У результаті дослідження була розроблена «Рекомендаційна система для обрання спеціалізації майбутнього навчання» на основі нейронних мереж.
Опис
Ключові слова
база знань, рекомендаційна система, дослідження методів, нейронні мережі, математичне забеспечення, модель представлення знань, штучний інтелект
Цитування
Лобода С. А. Дослідження методів створення рекомендаційних систем для обрання спеціалізації майбутнього навчання на основі нейронних мереж : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 – Комп’ютерні науки / С. А. Лобода ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 80 с.