Управління грошовими потоками в системі фінансово-економічної безпеки підприємства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Пошита, А. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження – управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства. Мета дослідження – теоретичний аналіз підходів та розробка методичного інструментарію планування грошових потоків як елемента управління в системі фінансово-економічної безпеки підприємства. Розглянуто теоретичні основи фінансово-економічної безпеки підприємства. Розкрито сутність та класифікацію грошових потоків. Наведено основні етапи управління грошовими потоками в системі фінансово-економічної безпеки підприємства. Проведено аналіз техніко-економічних показників діяльності ТОВ «Єврофасад». Визначено фактори впливу на грошові потоки підприємства, що досліджується. Запропоновано методичне забезпечення планування грошових потоків в системі фінансово-економічної безпеки підприємства. Здійснено практичну реалізацію запропонованого методичного інструментарію планування руху та ефективності використання грошових потоків на прикладі ТОВ «Єврофасад».
Опис
Ключові слова
фінансово-економічна безпека підприємства, управління, система, грошовий потік, ліквідність, синхронізація, оптимізація, планування, якість управління, financial and economic security of enterprise, management, system, cash flow, liquidity, synchronization, optimization, planning, quality of management
Цитування
Пошита А. М. Управління грошовими потоками в системі фінансово-економічної безпеки підприємства : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 073 Менеджмент / А. М. Пошита ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою. – Харків, 2019. – 102 с.