Публікація:
Оценка эффективности методов оптимизации топологии корпоративных информационно-вычислительных сетей

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2016

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Государственное предприятие Научно-исследовательский технологический институт приборостроения

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Проведен анализ эффективности методов оптимизации топологии корпоративных информационно-вычислительных сетей с радиально-узловыми структурами. Для методов, базирующихся на схемах направленного перебора вариантов по количеству узлов в сети, получены количественные оценки их качества по комплексному показателю «точность-сложность». Виконано аналіз ефективності методів оптимізації топології корпоративних інформаційно-обчислювальних мереж з радіально-вузловими структурами. Для методів, які базуються на схемах спрямованого перебору варіантів за кількістю вузлів у мережі, отримані кількісні оцінки їх якості за комплексним показником «точність-складність». The analysis of the effectiveness of corporate information networks topology optimization methods with radial-node structure. For methods based schemes directed enumeration of options for the number of nodes in the network, the quantitative assessment of their quality on a complex metric "accuracy-complexity".

Опис

Ключові слова

корпоративная информационно-вычислительная сеть, структура, топология, оптимизация, метод, сложность, точность, оценка

Бібліографічний опис

Бескоровайный В. В. Оценка эффективности методов оптимизации топологии корпоративных информационно-вычислительных сетей / В. В. Бескоровайный, Ю. В. Мельничук // Технология приборостроения. – 2016. – №2. – С. 23–27.

DOI