Оцінка якості програмного забезпечення на основі сучасних стандартів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Фоменко, В. Д.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи: проаналізувати рекомендації та вимоги сучасних стандартів щодо вимірювання якості програмного забезпечення та з’ясувати можливість їх практичного застосування. Методи дослідження: аналіз нормативної документації. У роботі було розглянуто: серії стандартів ISO 25000 SQuaRE щодо якос-ті програмного забезпечення; моделі якості програмного забезпечення; станда-рти SQuaRE щодо вимірювання якості; що таке елемент показника якості про-грамного забезпечення; загальний підхід до вимірювання якості програмного забезпечення; еталонну модель вимірювання якості за стандартом ISO/IEC 25020; вибір та побудову показників якості; планування та здійснення вимірю-вань; вимірювання якості програмного продукту.
Опис
Ключові слова
вимірювання якості програмного забезпечення, елемент показника якості, модель якості програмного забезпечення, показник якості
Цитування
Фоменко В. Д. Оцінка якості програмного забезпечення на основі сучасних стандартів : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / В. Д. Фоменко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 65 с.