Публікація:
Оцінка застосовності колориметричних методів і пристроїв для більш достовірного вимірювання кольору

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Мета роботи – Оцінка застосовності колометричних методів і пристроїв для більш достовірного вимірювання кольору. Розбір програмного забезпечення яке використовується для оцінки. Метод дослідження – аналітичний та практичний спосіб оцінки застосовності колометричних методів і пристроїв для більш достовірного вимірювання кольору з використанням програмного забезпечення, такого як, TECHKON ExPresso Pro та TECHKON Photolab та пристроїв таких як, автоматичний колориметр Koehler K13300, цифровий мікроскоп DigitalMicroScope DMS 910 та інших. Розроблена аналітична модель и алгоритм числового розрахунку може застосовуватись при оцінці колориметричних методів. У розділі "Охорона праці" проведено «аналіз умов праці на робочому місці проектувальника», виявлені небезпечні фактори и методи їхньої локалізації.

Опис

Ключові слова

колориметри, термоелектричний, спектрофотометрія, спектрофотометр по бекману, номограма, колір

Бібліографічний опис

Усов М. В. Оцінка застосовності колориметричних методів і пристроїв для більш достовірного вимірювання кольору : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка / М. В. Усов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Проектування та експлуатації електронних апаратів. – Харків, 2019. – 73 с.

DOI