Публікація:
Європейські стандарти обов’язкового соціального страхування

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2013

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

НДІ ПЗІР НАПрН України

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Встановлено, що основними європейськими стандартами обов’язкового соціального страхування є: взаємозалежність економічного й соціального розвитку; рівність і заборона дискримінації; солідарність; соціальне партнерство; гарантованість прав; заборона перевищення повноважень державами; наявність мінімальних соціальних стандартів. // It is established that the main European standards of compulsory social insurance are: interdependence of economic and social development; equality and prohibition of discrimination; solidarity; social partnership; guarantee of rights; Prohibition of excess of powers by States; availability of minimum social standards.

Опис

Ключові слова

європейські стандарти, Рада Європи, Європейський Союз, соціальний захист, обов’язкове соціальне страхування, european standards, Council of Europe, European Union, social protection, mandatory social insurance

Бібліографічний опис

Москаленко О. В. Європейські стандарти обов’язкового соціального страхування / О. В. Москаленко // Право та інноваційне суспільство. – 2013. – №1(1). – С. 217-232.

DOI