Європейські стандарти обов’язкового соціального страхування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Автори
Москаленко, О. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НДІ ПЗІР НАПрН України
Анотація
Встановлено, що основними європейськими стандартами обов’язкового соціального страхування є: взаємозалежність економічного й соціального розвитку; рівність і заборона дискримінації; солідарність; соціальне партнерство; гарантованість прав; заборона перевищення повноважень державами; наявність мінімальних соціальних стандартів. // It is established that the main European standards of compulsory social insurance are: interdependence of economic and social development; equality and prohibition of discrimination; solidarity; social partnership; guarantee of rights; Prohibition of excess of powers by States; availability of minimum social standards.
Опис
Ключові слова
європейські стандарти, Рада Європи, Європейський Союз, соціальний захист, обов’язкове соціальне страхування, european standards, Council of Europe, European Union, social protection, mandatory social insurance
Цитування
Москаленко О. В. Європейські стандарти обов’язкового соціального страхування / О. В. Москаленко // Право та інноваційне суспільство. – 2013. – №1(1). – С. 217-232.