Визначення інноваційного лікарського засобу в умовах імплементації європейського законодавства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Васильєв, С. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НДІ ПЗІР НАПрН Україн
Анотація
Дослідження присвячено визначенню інноваційного лікарського засобу в умовах імплементації європейського законодавства. вивчено українське та європейське законодавство, яке встановлює види лікарських засобів, праці українських науковців, які досліджували дану проблематику. порівнюються визначення інноваційного, генеричного та референтного лікарських засобів за українським та європейським законодавством. запропоноване власне визначення інноваційного (оригінального або референтного) лікарського засобу. // The study is devoted to the definition of an innovative medicinal product in the implementation of European legislation. Ukrainian and European legislation, which establishes types of medicines, the works of Ukrainian scholars, who studied this problem are studied. The definition of innovative, generic and reference drugs according to Ukrainian and European legislation are compared. proposed an actual definition of an innovative (original or reference) medicinal product.
Опис
Ключові слова
інновації, лікарський засіб, імплементація, європейське законодавство, innovation, medicinal product, implementation, European legislation
Цитування
Васильєв С. В. Визначення інноваційного лікарського засобу в умовах імплементації європейського законодавства / С. В. Васильєв // Актуальні проблеми господарської діяльності в умовах розбудови економіки Індустрії 4.0, 21 травня 2021 року. – Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021. – С. 33-38.