Інноваційні тенденції в застосуванні правописних норм у правосудді

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Пивоваров, В. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Право
Анотація
У статті досліджуються проблеми запровадження нових правописних норм в систему правосуддя, у сферу міжособистісного спілкування, визначаються інноваційні тенденції та закономірності вживання фемінітивів в усному та писемному мовленні правників, характеризується проведене опитування щодо втілення правописний новацій у юридичну практику, визначається компетентність спеціалістів у володінні державною мовою. // The article deals with the problems of introducing new legislative norms into the system of justice, in the field of interpersonal communication, the innovative trends and patterns of the use of feminids in the oral and written language of lawyers are determined, characterized by a survey on the implementation of spelling innovations in legal practice, the competence of specialists in the possession of the state language is determined.
Опис
Ключові слова
правописні норми, фемінітиви, сфера спілкування, компетентність, мовні новації, правосуддя, spellular norms, feminites, communication sphere, competence, language innovations, justice
Цитування
Пивоваров В. М. Інноваційні тенденції в застосуванні правописних норм у правосудді / В. М. Пивоваров // Право та інноваційне суспільство. – 2020. – №1(14). – С. 51-57.