Дослідження інструментів автоматизації розгортування приватної гіперконвергентної хмари на базі OpenStack

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Коротіч, О. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Результати – в роботі було розглянуто ряд питань що стосуються хмарних обчислень, побудови таких платформ та автоматизації їх процесів життєдіяль-ності, розглянуто види хмар, їх розподіл на ринку, особливості, переваги та не-доліки. Було розглянуто тему гіперконвергентності у контексті побудови хмар-них рішень. Досліджено проекти автоматизації розгортування та налаштування платформи Openstack з використанням так і таких загально визнаних інструме-нтів автоматизації як Chef, Ansible, Puppet, Saltstack так і спеціалізованих роз-робок як OpenStack Autopilot та Fuel Openstack. Було приділено увагу деталь-ному розгляду таким проектам як OpenStack-Ansible та OpenStack-Сhef. Дослі-джено їх структуру, функціонал, можливості використання та модифікації. Проведено практичне дослідження із розгортування платформи Openstack за допомогою цих проектів та проведено порівняння за результатами.
Опис
Ключові слова
openstack, ansible, chef, puppet, saltstack, openstack autopilot, fuel openstack
Цитування
Коротіч О. В. Дослідження інструментів автоматизації розгортування приватної гіперконвергентної хмари на базі OpenStack : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / О. В. Коротіч ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 70 с.