Діагностика та протидія загрозам економічній безпеці логістичного підприємства на прикладі ТОВ «Техноком»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Лашина, А. Г.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом дослідження є механізм забезпечення економічної безпеки логістичного підприємства. Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій з діагностики та протидії загрозам економічній безпеці логістичного підприємства. Розглянуто теоретично-методичні основи діагностики економічної безпеки підприємства. Розкрито основні внутрішні та зовнішні фактори, що здатні негативно впливати на економічну безпеку підприємства. Наведено характеристику економічної безпеки підприємства. Проаналізовано сучасні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Проаналізовано діяльність та напрями організації економічної безпеки ТОВ «Техноком». Виявлено актуальні загрози економічній безпеці досліджуваного підприємства. Визначено ефективні шляхи забезпечення економічної безпеки на досліджуваному підприємстві. Запропоновано організаційно-методологічний підхід до оцінки рівня економічної безпеки для ТОВ «Техноком».
Опис
Ключові слова
логістична діяльність, економічна безпека, економічна діагностика, система моніторингу, економічні загрози, logistic activity, economic security, economic diagnostics, monitoring system, economic threats
Цитування
Лашина А. Г. Діагностика та протидія загрозам економічній безпеці логістичного підприємства на прикладі ТОВ «Техноком» : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 073 Менеджмент / А. Г. Лашина ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою. – Харків, 2019. – 62 с.