Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Основи теорії інтроскопії», «Теорія та техніка інтроскопії»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Автори
Головенко, В. М.
Авер'янова, Л. О.
Євдокименко, С. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУРЕ
Анотація
Розглядаються фізичні основи отримання рентгенівського або гамма- випромінювання, ультразвукових хвиль, їх проходження скрізь тіло людини, методи детектування енергетичного випромінювання або відлучених ультразвукових хвиль, ефект ядерного магнітного резонансу та засоби зображення розподілення ядер водню у тілі людини, методи формування медичного інтроскопічного зображення, математичні методи реконструкції зображення, алгоритми реконструкції, побудова інтроскопічних апаратів і систем, функціональні та принципові схемні рішення цих пристроїв. Наведені методичні вказівки до лабораторних робіт, які відображають принципи побудови медичних зображень, обчислювальної реконструктивної томографії, а також архівування та візуалізації зображень у cтандарті DiCOM із застосуванням пакету Image Processing Toolbox середовища MATLAB. Матеріал є корисним при виконанні наукових експериментів та написанні дипломних робіт. Виконання лабораторних робіт дозволяє студентові під керівництвом викладача ознайомитись із принципами формування інтроскопічного зображення, реалізовувати окремі функції та режими роботи інтроскопічних систем за допомогою сучасних програмних засобів для аналізу, синтезу та перетворення зображень. Студенти, які успішно виконали лабораторний практикум, можуть самостійно здійснювати імітаційні експерименти, набувати навичок дослідницької роботи у галузі медичної інтроскопії, відпрацьовувати методики аналізу та програмної обробки діагностичних зображень.
Опис
Ключові слова
рентгенівська візуалізація, комп'ютерна томографія, DICOM, MATLAB
Цитування
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Основи теорії інтроскопії", "Теорія та техніка інтроскопії" для студентів денної форми навчання спеціальностей 7.091002, 8.091002 "Біотехнічні та медичні апарати і системи", 7.090804, 8.090804 [Текст] / упоряд.: В. М. Головенко, Л. О. Авер'янова, С. О. Євдокименко . — Харків : ХНУРЕ, 2010. — 136 с.