Кафедра біомедичної інженерії (БМІ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 1259
 • Публікація
  Модуль оцінки витривалості людини при фізичних навантаженнях за даними риноманометрії
  (НТУ «ХПІ», 2024) Аврунін, О. О.; Полковніков, Д. Р.; Шушляпіна, Н. О.; Семашко, С. А.; Крівєнцова, О. В.
  Метою розробки є створення модуля, відповідних методів і програмного забезпечення для визначення витривалості спортсменів при фізичних навантаженнях за показниками носового дихання на основі даних риноманометрії.
 • Публікація
  Цифровий аналіз стану волосся за трихологічним зображенням
  (НТУ «ХПІ», 2024) Ліщук, Д. А.; Носова, Т. В.
  Обґрунтовано необхідність створення нових методів та засобів для оцінки ступеня пошкодження волосся. Розроблено структурну схему модуля обробки тріхологічних зображень та програмну реалізацію. Використання розробленого модуля обробки тріхологічних зображень зменшить час обстеження та збільшить точність постановки діагнозу. Програмна обробка цифрового зображення волосся особливо важлива в процесі лікування, коли проводиться оцінка ступеня пошкодження волосся у динаміці.
 • Публікація
  Можливості автоматизації методу плантографії
  (НТУ «ХПІ», 2024) Трушина, А. Д.; Муравйов, К. О.; Купаєв, Д. Г.; Голляк, А. Д.; Носова, Я. В.
  Для отримання діагностичних даних в автоматизованому режимі необхідно виконати комп’ютерну обробку зображень стопи з визначенням характерних значущих показників. Для цього вхідні зображення стопи необхідно обробити для усунення завад та артефактів, виконати сегментацію характерних ділянок, провести опис отриманих сегментів та визначити їх характерні риси
 • Публікація
  Особливості розрахунку систем стереоендоскопії
  (НТУ «ХПІ», 2024) Сокольцов, А. О.; Кандала, А. С.; Тисевич, Д. В.; Аврунін, О. Г.
  Перспективою роботи є розрахунок та обґрунтування необхідних параметрів стереоендоскопічної системи для отримання додаткової просторової інформації щодо досліджуваної анатомічної ділянки носової порожнини. Розробка буде основою для створення навчальних систем у сучасній ендоскопії
 • Публікація
  Засоби автоматизованого контролю рівню реакційної суміші в медичній ректифікаційній установці
  (НТУ «ХПІ», 2024) Войтенко, Ю. Ю.; Дацок, О. М.
  Використання автоматизованих датчиків підвищує якість керування процесами в установці, мінімізуючи ризик людської помилки та забезпечуючи високу точність та надійність роботи обладнання, а також підвищуючи безпеку технологічних процесів.
 • Публікація
  Можливості автоматизації визначення вмісту придаткових пазух носа за даними комп’ютерної томографії
  (НТУ «ХПІ», 2024) Шушляпіна, Н. О.; Аврунін, О. О.; Положенкова, О. А.; Питляк, К. Ф.; Ібрагім Юнусс Абделхамід
  Саме автоматизований аналіз томографічних даних (фронтальних мультипланарних реконструкцій) на основі денситометрії вздовж певної траєкторії дозволяє визначити характерний вміст придаткових пазух носа. Так, при поліпозному вмісті можливо спостерігати розмитість екстремумів на денситограмі, їх менш круті межи, що саме непряме свідчить про нерізкість контурів.
 • Публікація
  Алгоритмічне забезпечення для адаптивної електростимуляції м’язів людини
  (НТУ «ХПІ, 2024) Єрошенко, О. А.; Дацок, О. М.; Прасол, І. В.
  Мета адаптації в процесі електростимуляції м’язів – знаходження альтернативи, що забезпечує отримання найбільшого значення показника якості F на множині альтернатив структур чи дій А1, А2, ..., Аn. Такий автомат забезпечує оптимальну адаптацію у будь-якому заздалегідь невідомому стаціонарному середовищі ймовірності. Підвищення ефективності роботи АА можливе з використанням принципів штучного інтелекту.
 • Публікація
  Інноваційні підходи до планування операцій в ринологіїї на основі інтеграції риноманометрії, обчислювальної гідродинаміки та 3d-друку
  (ХНУВС, 2024) Сокольцов, А. О.; Аврунін, О. Г.
  розглядається питання ефективності септопластики та турбінопластики у відновленні функції носового дихання та співвідношення між об'єктивними та суб'єктивними показниками успіху таких хірургічних втручань. Оцінюються різні методи прогнозування результатів операцій на носі, включаючи використання суб'єктивних шкал і об'єктивних вимірювань, таких як риноманометрія. Також розглядаються перспективи інтеграції обчислювальної гідродинаміки та віртуальної хірургії для планування обсягу операції, очікуваного кінцевого результату та покращення комунікації між хірургами та пацієнтами.
 • Публікація
  Основні вимоги до процесу фізичної реабілітації м'язової дисфункції верхніх кінцівок
  (НТУ «ХПІ», 2024) Королович, О. С.; Селіванова, К. Г.
  Основним напрямом реабілітації є – відновлення здоров’я хворого шляхом комплексного використання різних засобів, направлених на максимальне відновлення порушених фізіологічних функцій організму, а у випадку неможливості досягнення цього – розвиток компенсаторних (замінювальних) замісних пристосувань (функцій).
 • Публікація
  Методи діагностування тунельного синдрому зап’ястя у гітаристів
  (НТУ «ХПІ», 2024) Гладченко, А. В.
  Тунельний синдром зап’ястя у музикантів, виникає, у першу чергу, через неправильне положення руки на грифі гітари, де є великий кут перегину кисті. Носіння пов’язок і шин на зап’ясті, а також виконання гімнастичних вправ, правильне регулювання положення на музичних інструментах є профілактикою розвитку неврологічного розладу кисті
 • Публікація
  Комп’ютеризована система моніторингу потоку рідини в магістралі перфузійної системи
  (НТУ «ХПІ», 2024) Власюк, Д. А.
  Використання комп’ютеризованої системи моніторингу дозволяє точно контролювати потік рідини в магістралі перфузійної системи. Це дозволяє реагувати на зміни у потоці, автоматично регулювати швидкість і забезпечувати необхідний рівень рідини для ефективної та безпечної адміністрації ліків.
 • Публікація
  Метод експрес-тестування фізичного стану людини за даними риноманометрії
  (ХНУВС, 2024) Ібрагім Юнусс Абделхамід; Носова, Я. В.; Аврунін, О. Г.; Шушляпіна, Н. О.
  розглядається метод експрес-тестування фізичного стану людини за даними риноманометрії. Наведено основні особливості проведення методу задньої активної риноманометрії, зокрема при форсованому диханні. Оцінка витривалості при фізичних навантаженнях проводиться за показниками носового дихання. Метод може бути корисним при тестуванні фізичної витривалості осіб, професійна діяльність яких пов’язана з фізичними навантаженнями. Актуальність таких досліджень зростає при підвищенні ефективності тренувань, зокрема, спортсменів високого рівня та під час проведення фізичної реабілітації.
 • Публікація
  Огляд математичного апрату алгоритму msckf для побудови сучасних навігаційних систем
  (ХНУВС, 2024) Аврунін, О. Г.; Соколов, А. А.
  У цій роботі висвітлюється математичний апарат алгоритму Multi-State Constraint Kalman Filter (MSCKF), який є важливим складником для побудови сучасних навігаційних систем. Цей алгоритм є інноваційним підходом до вирішення задачі оцінки стану системи в реальному часі, поєднуючи в собі дані від інерційних вимірювальних пристроїв (IMU) та камер для досягнення точного позиціонування та орієнтації в просторі. Алгоритм MSCKF має широкий спектр застосувань у різних галузях, включаючи авіацію, робототехніку, медицину та багато інших.
 • Публікація
  Сучасні тенденції розвитку нейромережевих структур з обробки зображень
  (ХНУВС, 2024) Аврунін, О. Г.; Волков, Є. Д.
  Сучасна галузь обробки зображень тісно пов’язана з системами комп’ютерного зору, що можна використати для виконання різноманітних задач, від догляду за пацієнтами, до автоматичного аналізу візуального стану тканин. Використання цієї технології спрямоване на підвищення ефективності медичних процедур через зниження впливу людського фактора. Дана робота має на меті проведення часткового аналізу поточного стану індустрії комп’ютерного зору, висвітлення поточних проблем та досліджень шляхів їхнього подолання для кращої інтеграції в нові сфери людської діяльності. Розглянуто сучасні тенденції розвитку нейромережевих структур з обробки зображень.
 • Публікація
  Використання навігаційних систем у нейрохірургії
  (ХНУВС, 2024) Боєчко-Немовча, А. О.; Аврунін, О. Г.
  розглядається техніка нейронавігації, яка дозволяє нейрохірургам точно локалізувати та операційно втручатися в глибоко розташовані пухлини головного мозку за допомогою передопераційних зображень, таких як МРТ та КТ. Нейронавігація відкриває нові можливості в нейрохірургії, забезпечуючи точність та безпеку операцій, і дозволяє хірургам керувати в реальному часі під час операції, спираючись на тривимірні зображення та комп'ютерне керівництво. Різні системи навігації, такі як електромагнітні та інфрачервоні, надають хірургам інструменти для точного планування та виконання операцій на мозку, спинному мозку та нервах.
 • Публікація
  Деякі аспекти створення програмно-апаратного комплексу для аналізу плантографічних даних
  (ХНУВС, 2024) Носова, Т. В.; Аврунін, О. О.
  Робота присвячена розробці системи для автоматизованої діагностики плантографії даних, яка призначена для визначення ступеня патології стопи людини при порушеннях опорних реакцій, наприклад, при діагностуванні плоскостопної стопи. Робота дозволить в автоматизованому режимі на основі аналізу вхідних зображень визначати діагностичні показники при проведенні плантографії.
 • Публікація
  Метод математичного моделювання положення ендодонтичного інструменту в багатоканальному зубі
  (2024) Перепелиця, О. М.; Аврунін, О. Г.
  Для ефективного ендодонтичного лікування ключовою є точна вимірювання довжини кореневих каналів. Запропоновано метод для аналізу зубів із декількома каналами, який використовує математичну модель, що базується на апроксимації середніх ліній координат сегментованих кореневих каналів. Ця модель використовує двомірні масиви для представлення кожного кореневого каналу окремо із можливістю апроксимуєти масив поліномом третього ступеня, що дозволяє точно відобразити рух ендодонтичного інструмента. Такий підхід забезпечує мінімізацію процедурних помилок на етапі планування операції.
 • Публікація
  Драйвер керування електрохемілюмінесцентним сенсором на базі системи цифрової обробки сигналів
  (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2012) Сніжко, Д. В.; Рожицький, М. М.
  В роботі проведено розробку структури сенсорної системи на базі технологій цифрової обробки сиг-налів для керування електрохемілюмінесцентним або електрохімічним сенсорами. Розглянуто проблему пе-ретворення інформації, що отримується в аналоговій та цифрових частинах системи, як наслідок взаємодії сенсора з дослідним зразком. Проведено побудову сенсорної системи на базі запропонованої елементної бази, визначено функціональність системи та технічні характеристики елементів системи.
 • Публікація
  Програмно-апаратний комплекс для вестибулярної реабілітації льотного складу повітряних суден
  (ХНУВС, 2024) Селіванова, К. Г.; Соловйова, О. І.; Семеренко, Ю. О.
  У роботі описано розроблений програмно-апаратний комплекс для діагностики вестибулярних порушень та контролю виконання вправ вестибулярної реабілітації, який являє собою мобільний застосунок, де на основі даних гіроскопічного датчика смартфону можна оцінити орієнтацію пацієнта у просторі.
 • Публікація
  Development of an approach to mathematical description of imbalance in methabolic processes for its application in the medical diagnostic information system
  (Eastern european jornal of enterprise technologies, 2018) Dobrorodnia, H.; Vуsotska, O.; Georgiyants, M.; Balym, Y.; Rak, L.; Kolesnikova, O.; Levykin, V.; Dovnar, O.; Nosov, K.; Porvan, A.
  The problem of diagnosing the metabolic syndrome associated with disturbance of carbohydrate and lipid metabolism was considered in this work. A new approach to determination of imbalance of metabolic processes was proposed. It is based on combining of the flow cultivator and the Lotka-Volterra models. Application of the model of flow cultivator provides an opportunity for objective assessment of initial conditions of behavior of the system acting as a human body and enables time matching of the model basic parameters. Initial conditions for modeling metabolic processes were determined using the Lotka-Volterra model. Use of these conditions makes it possible to determine stability of metabolic processes taking into account individual values of waist and hip circumference, weight, heart rate, age, systolic and diastolic pressure and the calculated Harris-Benedict value. Cross-checking for a possible development of metabolic processes in people with normal and impaired metabolism has shown that the developed approach can be used in medical institutions for the early diagnosis of metabolic disorders. To establish balance of the metabolic processes that are characteristic of people without and with metabolic disorders, retrospective data of examination of 155 young people who were under observation for several years at Kharkiv municipal clinical hospital No. 11, Ukraine, have been analyzed. The proposed approach is the basis of mathematical support of the medical diagnostic information system for detecting imbalance of metabolic processes which is developed currently. Application of such a system in the future will make it possible to study in detail the influence of various gender, territorial and age characteristics on the balance of metabolic processes in the human body.