Розроблення системи розпізнавання об’єктів на основі комп’ютерного зору безпілотних літальних апаратів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Брюховецький, О. А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження – системи розпізнавання визначеного об’єкта за допомогою системи комп’ютерного зору безпілотного літального апарату (БПЛА), просторові моделі геометричних об’єктів, методи їх ідентифікації та розпізнавання. Предмет дослідження – геометричні характеристики визначеного об’єкта щодо автоматизації розпізнавання та програмні модулі для супроводження його розпізнавання системами комп’ютерного зору БПЛА. Мета кваліфікаційної роботи – автоматизація системи розпізнавання об’єктів системою комп’ютерного зору БПЛА. ідентифікація параметрів конструкцій прес-форм м’яких роботизованих маніпуляторів. Методи дослідження – аналіз та синтез теоретичних і практичних знань, експериментальний за допомогою моделювання ситуації щодо розпізнавання предметів, програмний. У кваліфікаційній роботі досліджено геометричні характеристики визначеного об’єкта щодо автоматизації розпізнавання та програмні модулі для супроводження його розпізнавання системами комп’ютерного зору БПЛА. Для цього проаналізовано існуючі системи розпізнавання об’єктів на основі комп’ютерного зору. На базі проведеного дослідження розроблено модель та програму для БПЛА щодо розпізнавання визначеного об’єкту. Для забезпечення безпечних умов роботи у лабораторії з виготовлення прес-форми для м’яких роботизованих захватів проведені необхідні розрахунки з усунення основних шкідливий виробничий факторів в робочій зоні. Результати кваліфікаційної роботи апробовані у 3 фахових статтях та 2 міжнародних конференціях.
Опис
Ключові слова
СИСТЕМА КОМП’ТЕРНОГО ЗОРУ, ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ, НЕЙРОННА МЕРЕЖА, НАВЧАННЯ З ВЧИТЕЛЕМ, БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ, DATASET IMAGENET, БІБЛІОТЕКА TENSORFLOW
Цитування
Брюховецький О. А. Розроблення системи розпізнавання об’єктів на основі комп’ютерного зору безпілотних літальних апаратів : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології / О. А. Брюховецький ; керівник роботи Сезонова І. К. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки – Харків, 2022. – 55 с.