Моделювання процесу 3D-прототипування деталей радіоелектронного приладобудування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Шевченко, М. І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи – розробка математичних моделей технологічного процесу формоутворення деталей радіоелектронного приладобудування для підвищення ефективності проектування та зниження трудомісткості їх виготовлення на етапах технологічної підготовки виробництва. Об’єкт дослідження – процес розробки деталей радіоелектронного приладобудування. Предмет дослідження – методи швидкого прототипування виготовлення деталей радіоелектронного приладобудування. В роботі розглянуті технології прототипування та етапи створення тривимірної моделі. Розроблені математичні моделі декомпозиції складального креслення на конструкторсько-технологічні елементи першого та другого рівнів, що дозволяє скоротити трудомісткість проектування 3D- моделі. Розроблено метод автоматизації проектування технологічного процесу формоутворення деталей на базі розпізнаних конструкторсько- технологічних елементів, що дозволяє проектувати оптимальний шлях технологічного процесу та проведено експериментальні дослідження для перевірки правильності розробленої програми.
Опис
Ключові слова
автоматизація, конструкція, маніпулятор, мобільний робот, захватний пристрій, швидке прототипування, CAD/CAM
Цитування
Шевченко М. І. Моделювання процесу 3D-прототипування деталей радіоелектронного приладобудування : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка / М. І. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки – Харків, 2021 – 69 с.