Порядок застосування матеріальної відповідальності до державних службовців

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Автори
Коротких, А. Ю.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Право
Анотація
Стаття присвячена аналізу особливостей сформованого в Україні порядку застосування матеріальної відповідальності до державних службовців відповідно до законодавства про працю. Особлива увага в статті приділяється проблемам, які мають місце в практиці притягнення держслужбовців до такої відповідальності, а також формулюванню практичних рекомендацій, спрямованих на вирішення основних проблем матеріальної відповідальності держслужбовців, що можуть бути враховані в рамках триваючої по сьогоднішній день реформи трудового законодавства в нашій державі. // The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the procedure for the application of material responsibility to civil servants in accordance with labor laws. Particular attention in the article is paid to problems that take place in the practice of bringing civil servants to such liability, as well as the formulation of practical recommendations aimed at solving the main problems of material responsibility of civil servants that may be taken into account within the framework of the long-term reform of labor legislation in our state.
Опис
Ключові слова
державний службовець, погашення шкоди, матеріальна відповідальність, службова дисципліна, юридична відповідальність, civil servant, repayment of harm, material responsibility, service discipline, legal liability
Цитування
Коротких А. Ю. Порядок застосування матеріальної відповідальності до державних службовців / А. Ю. Коротких // Право та інновації. – 2016. – №3(15). – С. 99-100.